Dienos archyvas: 2018 15 lapkričio

Mokytojų kūrybinės laboratorijos.

         Lapkričio 12-16 dienomis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva, rajono švietimo įstaigose vyksta atvirų pamokų ( užsiėmimų) savaitė   „Aktyvi pamoka, aktyvi veikla“.

        Gimnazijos mokytojai  noriai palaiko šią iniciatyvą. Lapkričio 14 d. vyko atviras logopedinis užsiėmimas  1 klasės mokiniams „Rudeniniai orai“. Užsiėmimą vedė vyresnioji logopedė Alena Yarmolkovichene. Užsiėmimą stebėjo  projekto „Lyderių Laikas 3“ kūrybinės grupės nariai : Andžela Dailidko ir Alena Gudalevič.

 

        Lapkričio 15 d. vyko rusų (užsienio) kalbos pamoka 3G klasėje „ Nacionalinė virtuvė ir sveika gyvensena“. Pamoką vedė rusų kalbos vyresnioji mokytoja Valentina Jaglinska. Pamoką stebėjo ir aptarime dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Edmund Učkuronis.

         Nuoširdūs ačiū mokytojoms už gražios iniciatyvos palaikymą. Mokytojų pamokos (užsiėmimo) planai bus patalpinti Šalčininkų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje Mokytojų kūrybinės laboratorijos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja

Seminaras gimnazijos mokytojams.

         Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, lapkričio 14 dieną gimnazijos mokytojams buvo organizuotas seminaras „Mokymo proceso stiprybė: modernieji mokymo(si) metodai” Lektorė Vilma Leonavičienė atkreipė mokytojų dėmesį į šiuolaikinio/ modernaus mokymo (si) turinio kontekstą, pamokos planavimo principus. Lektorė lyg ir sakė visiems žinomus dalykus, bet pateikė įdomių pavyzdžių sėkmės istorijų .Tikimės, kad praktinės įžvalgos padės  mokytojams planuoti ir vesti kokybiškesnes pamokas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja