Seminaras gimnazijos mokytojams.

         Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, lapkričio 14 dieną gimnazijos mokytojams buvo organizuotas seminaras „Mokymo proceso stiprybė: modernieji mokymo(si) metodai” Lektorė Vilma Leonavičienė atkreipė mokytojų dėmesį į šiuolaikinio/ modernaus mokymo (si) turinio kontekstą, pamokos planavimo principus. Lektorė lyg ir sakė visiems žinomus dalykus, bet pateikė įdomių pavyzdžių sėkmės istorijų .Tikimės, kad praktinės įžvalgos padės  mokytojams planuoti ir vesti kokybiškesnes pamokas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja