Lietuvių kalbos dienos: edukacinės pamokos „Litaunistikos židinyje“ ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Įpusėjus antrajai Lietuvių kalbos dienų savaitei P. K. Bžostovskio gimnazijoje 5,7 klasių mokiniai išvyko į netradicines edukacines pamokas Vilniuje.

„Lituanistikos židinyje“ mokiniai susipažino su lietuvių kalbos istorija, gilino žinias apie indoeuropiečių prokalbę, baltų kalbų šaką, klausėsi naudingos informacijos apie Lietuvių kalbos žodyną, sužinojo ir mokėsi atskirti lietuvių etnografinius regionus bei tarmių ypatybes: žodžius, garsus, klausėsi tarmiškų tekstų, tarmiškai dainavo dainas. Lietuvos nacionaliniame muziejuje penktokai ir septintokai gilinosi į senojo lietuvių gyvenimo būdo ypatybes, susipažino su kryždirbyste, aiškinosi senovinių daiktų paskirtį, aktyviai mokėsi naujų žodžių.

Organizatorės dėkoja visiems aktyviai dalyvavusiems!

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė