Istorijos konferencija „Šalčininkų kraštas 1939-1990”

Trečiadienį lapkričio 20 d. Šalčininkų Santarvės gimnazijoje vyko rajoninė istorijos konferencija „Šalčininkų kraštas 1939-1990”. Konferencijos tiklsas – plėtoti istorinę savimonę, skiepyti meilę gimtojo krašto praeičiai ir dabarčiai, gilinti žinias apie Šalčininkų rajono istoriją. Mūsų gimnaziją atstovavo Evelina Barkovska, Joana Dulko, Evelina Klim, kurios pristatė temą „Kunigo, tremtinio, poeto Kazimiero Vaičionio gyvenimo ir kūrybos kelias”. Nuoširdžiai dėkojame IVG klasės mokinėms už aktyvų dalyvavimą rajoninėje istorijos konferencijoje.