Asmenybės ūgtis – mokinio asmenybės branda, pasiekimai, pažanga“.

Lapkričio 25 d.  gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „Efektyvios mokytojų bendradarbiavimo formos siekiant mokinių asmeninės ūgties”. Seminaro metu dalyviai, padedant lektorei Eglei Pelienei- Venclovei, prisiminė arba iš naujo atrado patyriminio ir savivaldaus mokymosi svarbą, suasmeninto mokymo(si) ir lyderiaujančių mokytojų daromą didžiulę įtaką mokinių mokymo(si) patirčiai ir asmeninei ūgčiai, naujai pažvelgė į pamokos struktūrą ir kokybę, pasidalino savo gerąja patirtimi, ugdė kolegialaus mokymosi įgūdžius, bendradarbiavimo kultūrą, mokėsi mąstyti ir veikti kūrybiškai. Tokiomis efektyviomis bendradarbiavimo formomis vyksta sąmoningas ir kryptingas mokymasis drauge – šiuolaikiškai, veiksmingai ir įdomiai.Ne vienam mokytojui buvo naudingi lektorės pateikti praktiniai pavyzdžiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja.