Atverkime širdis gerumui

Sakoma, kad „Kalėdos tai stebuklų metas“, tad atverkime  širdis ir pasidalykime, nors ir mažučiu gerumo trupinėliu su kitais žmonėmis, kurie vis dar tiki Kalėdiniais stebuklais.
Gruodžio 4 dieną mūsų gimnazijos mokiniai, padedami  valgyklos virėjos Mildos Kozlovskienės ir Olgos Kačko, technologijų mokytojos Anos Lozovskos  bei HUMANA projekto „VALGYK PROTINGAI“ lėšomis, mokėsi kepti kibinus ir jais dalijosi su žmonėmis, gyvenančiais Turgeliuose ir apylinkėse.
  Tikime, kad mūsų mokinių gerumas, atjauta, pareigingumas bent šiek tiek pakėlė nuotaiką Turgelių gyventojams. Taip ugdome mūsų mokinių sąmoningumą ir pilietiškumą.