1-4 klasės

1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 M.M. 

Diena Pamoka Klasė
1kl.  2kl.   3 kl.  4 kl. 
Pirmadienis 1 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba
2 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba
3 Matematika Matematika Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
4 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba
5 Lietuvių kalba Muzika Fizinis ugdymas Gimtoji kalba
  6   Fizinis ugdymas    
Antradienis 1 Gimtoji kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
2 Matematika Gimtoji kalba Fizinis ugdymas Matematika
3 Muzika Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba
4 Lietuvių kalba Matematika Muzika Gimtoji kalba
5 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Anglų kalba
6     Gimtoji kalba Lietuvių kalba
Trečiadienis 1 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba
2 Lietuvių kalba Matematika Matematika Fizinis ugdymas
3 Gimtoji kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Matematika
4 Matematika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
5 Dailė ir technologijos Gimtoji kalba Anglų kalba Pasaulio pažinimas
6 Dailė ir technologijos   Muzika Anglų kalba
Ketvirtadienis 1 Matematika Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba
2 Tikyba Lietuvių kalba Matematika Muzika
3 Gimtoji kalba Tikyba Lietuvių kalba Matematika
4 Lietuvių kalba Gimtoji kalba Tikyba Gimtoji kalba
5 Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Lietuvių kalba Tikyba
6   Muzika Dailė ir technologijos  
Penktadienis 1 Gimtoji kalba Anglų kalba Matematika Fizinis ugdymas
2 Gimtoji kalba Matematika Fizinis ugdymas Gimtoji kalba
3 Muzika Fizinis ugdymas Gimtoji kalba Muzika
4 Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika
5 Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
  6   Dailė ir technologijos   Dailė ir technologijos