G1-G4 kl

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  1G- 4G kl. 

1G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Gimtoji (lenkų) kalba  Biologija Pilietiškumo pagrindai Technologijos Užsienio kalba (rusų)
2. Gimtoji (lenkų) kalba  Biologija Istorija Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
3. Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra
4. Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba (anglų) Geografija Gimtoji (lenkų) kalba Matematika
5. Chemija Matematika Fizinis ugdymas Fizika Matematika
6. Chemija Informacinės technologijos Dailė Fizika Užsienio kalba (rusų)
7.   Tikyba Ekonomika ir verslumas Istorija Užsienio kalba (anglų)

 

2G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Gimtoji (lenkų) kalba  Istorija Chemija Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
2. Gimtoji (lenkų) kalba  Istorija Chemija Matematika Užsienio kalba (rusų)
3. Lietuvių kalba ir literatūra Biologija Lietuvių kalba ir literatūra Fizika Užsienio kalba (anglų)
4. Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Muzika Fizika Užsienio kalba (anglų)
5. Matematika Užsienio kalba (anglų) Geografija Informacinės technologijos Gimtoji (lenkų) kalba
6. Technologijos/

Žmogaus sauga

Fizinis ugdymas Geografija Pilietiškumo pagrindai Gimtoji (lenkų) kalba
7. Technologijos Matematika Dailė Tikyba Lietuvių kalba ir literatūra(mod.)

 

3G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Gimtoji (lenkų) kalba Matematika Istorija
2. Lietuvių kalba ir literatūra Informacinės technologijos Gimtoji (lenkų) kalba Fizika Užsienio kalba (anglų)
3. Užsienio kalba (rusų) Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba (rusų) Užsienio kalba (anglų) Biologija
4. Technologijos Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra(mod.)
5. Technologijos Istorija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba
6. Užsienio kalba (rusų) Istorija Chemija/ Gimtoji (lenkų) kalba,mod. Tikyba Gimtoji (lenkų) kalba
7. Biologija Fizika Chemija/ Užsienio kalba (rusų),mod. Užsienio kalba (anglų) Matematika
8. Chemija        

 

4G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Užsienio kalba (rusų) Informacinės technologijosB/

Lietuvių kalba ir literatūra(mod.)

Užsienio kalba (rusų) Matematika Matematika
2. Technologijos Užsienio kalba (rusų) Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Istorija
3. Technologijos Istorija Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Istorija
4. Gimtoji (lenkų) kalba Fizika/Biologija Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
5. Gimtoji (lenkų) kalba Fizika/Biologija Užsienio kalba (anglų) Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų)
6. Lietuvių kalba ir literatūra Tikyba Chemija/ Užsienio kalba (rusų),mod. Informacinės technologijosA Lietuvių kalba ir literatūra
7. Biologija Užsienio kalba (anglų) Chemija Informacinės technologijosA/

Gimtoji (lenkų) kalba(mod.)

Fizinis ugdymas