G1-G4 kl

1G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Chemija Technologijos Rusų kalba Gimtoji (lenkų) kalba Pilietiškumo pagrindai
2. Biologija Tikyba Dailė Matematika Biologija
3. Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Geografija Fizika Istorija
4. Fizinis ugdymas Matematika Chemija Lietuvių kalba ir literatūra Informacinės technologijos
5. Geografija Užsienio kalba (anglų) Muzika Matematika Fizinis ugdymas
6. Užsienio kalba (anglų) Fizika Ekonomika Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba
7. Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Gimtoji (lenkų) kalba Istorija Užsienio kalba (anglų)

 

2G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra(kons.) Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Technologijos/

Žmogaus sauga

2. Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Rusų kalba Tikyba Technologijos
3. Chemija Gimtoji (lenkų) kalba Istorija Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų)
4. Lietuvių kalba ir literatūra Fizika Muzika Fizika Istorija
5. Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Gimtoji (lenkų) kalba Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra
6. Geografija Matematika Užsienio kalba (anglų) Gimtoji (lenkų) kalba Informacinės technologijos
7. Biologija Dailė Chemija Matematika Pilietiškumo pagrindai

 

3G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Užsienio kalba (rusų) Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
2. Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų) Biologija Gimtoji (lenkų) kalba Užsienio kalba (anglų)
3. Matematika Istorija Matematika Matematika Brandos darbas
4. Chemija Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Technologijos Lietuvių kalba ir literatūra
5. Užsienio kalba (anglų) Gimtoji (lenkų) kalba Užsienio kalba (rusų) Technologijos Gimtoji (lenkų) kalba
6. Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Chemija Istorija Biologija
7. Gimtoji (lenkų) kalba Matematika(kons.) Užsienio kalba (rusų) Tikyba Gimtoji (lenkų) kalba

4G KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Matematika Užsienio kalba (anglų) Užsienio kalba (anglų) Matematika(kons.) Lietuvių kalba ir literatūra(mod.)
2. Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Fizika Gimtoji (lenkų) kalba
3. Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Užsienio kalba (rusų) Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas
4. Gimtoji (lenkų) kalba Istorija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
5. Istorija Fizika Gimtoji (lenkų) kalba Gimtoji (lenkų) kalba Istorija
6. Užsienio kalba (rusų) Matematika Užsienio kalba (rusų, mod.) Tikyba Technologijos
7. Užsienio kalba (rusų) Gimtoji (lenkų) kalba(mod.)   Užsienio kalba (anglų) Technologijos