5-8 klasės

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-8 kl.

5 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1. Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji(lenkų) kalba Dailė Muzika Gimtoji(lenkų) kalba
2. Lietuvių kalba ir literatūra Tikyba Matematika Istorija Gimtoji(lenkų) kalba
3. Gamta ir žmogus Informacinės technologijos Igr./ Matematika Matematika Užsienio kalba (anglų)
4. Gamta ir žmogus Informacinės technologijos IIgr./ Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba(anglų) Fizinis ugdymas
5. Istorija Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji(lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra
6. Matematika Žmogaus sauga Fizinis ugdymas Gimtoji(lenkų) kalba Technologijos
7.   Užsienio kalba (anglų)     Technologijos

 

6 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Matematika Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji(lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra
2. Matematika Užsienio kalba (anglų) Dailė Gimtoji(lenkų) kalba Muzika
3. Istorija Fizinis ugdymas Matematika Informacinės technologijos I gr. Gimtoji(lenkų) kalba
4. Geografija Tikyba Matematika Informacinės technologijos I gr. Technologijos
5. Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji(lenkų) kalba Užsienio kalba (rusų) Užsienio kalba (anglų) Technologijos
6. Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji(lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Gamta ir žmogus
7. Geografija Istorija Fizinis ugdymas   Gamta ir žmogus

 

7 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Muzika
2. Matematika Fizika Užsienio kalba (rusų) Lietuvių kalba ir literatūra Matematika
3. Matematika Tikyba Dailė Istorija Matematika
4. Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Biologija
5. Geografija Informacinės technologijos/ Lietuvių kalba ir literatūra Technologijos Biologija
6. Geografija Užsienio kalba (anglų) Užsienio kalba (anglų) Technologijos Fizinis ugdymas
7. Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų) Fizinis ugdymas  

8 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Biologija Fizika Geografija Lietuvių kalba ir literatūra Technologijos
2. Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra
3. Gimtoji(lenkų) kalba Gimtoji(lenkų) kalba Geografija Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
4. Chemija Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų) Dailė Užsienio kalba (rusų)
5. Muzika Tikyba Chemija Matematika Užsienio kalba (rusų)
6. Istorija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba (anglų) Matematika
7. Matematika Informacinės technologijos/

Žmogaus sauga

Lietuvių kalba ir literatūra Fizika Istorija