5-8 klasės

ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-2G KLASIŲ MOKINIAMS

2023-2024 M.M.

  5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 1G klasė 2G klasė
PIRMADIENIS
1 Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas Matematika Gimtoji kalba(lenkų) Užsienio kalba (anglų) Matematika
2 Matematika Geografija Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Istorija Chemija
3 Lietuvių kalba

 ir literatūra

Gimtoji kalba(lenkų) Geografija Matematika Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
4 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba

 ir literatūra

Užsienio kalba (anglų) Istorija Chemija Geografija
5 Užsienio kalba (anglų) Gimtoji kalba(lenkų) Dailė Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Istorija
6 Istorija Matematika Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų) Geografija Gimtoji kalba(lenkų)
7   Lietuvių kalba

 ir literatūra

(konsultacijos)/

Gimtoji kalba(lenkų)

(konsultacijos)

Lietuvių kalba ir literatūra Geografija Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

(konsultacijos)/ Gyvenimo įgūdžiai

Užsienio kalba (anglų)
ANTRADIENIS
1 Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra(konsultacijos)/

matematika(konsultacijos)

Užsienio kalba (anglų) Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji kalba(lenkų)
2 Tikyba Lietuvių kalba

 ir literatūra

Istorija Fizika Užsienio kalba (anglų) Gimtoji kalba(lenkų)
3 Užsienio kalba (anglų) Matematika Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Dailė Fizika Matematika
4 Muzika Gimtoji kalba(lenkų) Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Matematika Fizika
5 Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

Muzika Fizika Gimtoji kalba(lenkų) Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
6 Matematika Lietuvių kalba

 ir literatūra

Muzika Matematika Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Fizinis ugdymas
7 Lietuvių kalba ir literatūra(konsultacijos) Matematika(konsultacijos) Užsienio kalba (anglų) Tikyba Pilietiškumo pagrindai Lietuvių kalba ir literatūra(modulis)
TREČIADIENIS
1 Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba

 ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji kalba(lenkų) Geografija Pilietiškumo pagrindai
2 Fizinis ugdymas Geografija Biologija Matematika Tikyba Užsienio kalba (anglų)
3 Lietuvių kalba

 ir literatūra

Istorija Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Geografija Biologija Tikyba
4 Dailė Matematika Geografija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Biologija
5 Gamtos mokslai Gimtoji kalba(lenkų) Istorija Chemija Dailė Lietuvių kalba ir literatūra
6 Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

Gamta ir žmogus Tikyba Gimtoji kalba(lenkų) Chemija Technologijos
7 Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

Tikyba Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra(modulis) Technologijos/

Žmogaus sauga

KETVIRTADIENIS
1 Lenkų tautinės

 mažumos gimtoji

 kalba ir literatūra

Užsienio kalba (anglų) Matematika Technologijos Fizinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra
2 Matematika Istorija Matematika Užsienio kalba (anglų) Technologijos Fizinis ugdymas
3 Matematika Fizinis ugdymas Informacinės technologijos Lietuvių kalba ir literatūra Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Dailė
4 Technologijos Lietuvių kalba

 ir literatūra

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Informacinės technologijos Matematika
5 Technologijos Informacinės technologijos Fizinis ugdymas Gimtoji kalba(lenkų) Lietuvių kalba ir literatūra Istorija
6 Istorija Dailė Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Fizika Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
7 Lietuvių kalba

 ir literatūra

  Užsienio kalba (anglų) Fizinis ugdymas Istorija Matematika
PENKTADIENIS
1 Lietuvių kalba

 ir literatūra

Fizinis ugdymas Technologijos Biologija Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Užsienio kalba (anglų)
2 Gamtos mokslai Gimtoji kalba(lenkų) Technologijos Užsienio kalba (anglų) Muzika Rusų kalba
3 Lietuvių kalba

 ir literatūra

Matematika Biologija Chemija Užsienio kalba (anglų) Fizika
4 Informacinės technologijos Gamta ir žmogus Rusų kalba Matematika Fizinis ugdymas Chemija
5 Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra Rusų kalba Biologija Informacinės technologijos
6 Gyvenimo įgūdžiai Technologijos Fizinis ugdymas Muzika Fizika Gimtoji kalba(lenkų)
7   Technologijos Gyvenimo įgūdžiai Informacinės technologijos/

Žmogaus sauga

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Muzika