5-8 klasės

5 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Žmogaus sauga Gimtoji (lenkų) kalba Gimtoji (lenkų) kalba Istorija Informacinės technologijos
2. Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
3. Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Dailė Lietuvių kalba ir literatūra(kons.)/

Gimtoji (lenkų) kalba(kons.)

Gimtoji (lenkų) kalba
4. Gimtoji (lenkų) kalba Matematika(kons.) Gamta ir žmogus Matematika Technologijos
5. Gamta ir žmogus Istorija Matematika Gimtoji (lenkų) kalba Technologijos
6. Fizinis ugdymas Tikyba Muzika Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų)
7. Užsienio kalba (anglų)   Užsienio kalba (anglų)   Fizinis ugdymas

 

6 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Matematika Matematika Gamta ir žmogus Matematika Matematika
2. Užsienio kalba (anglų) Gimtoji (lenkų) kalba Geografija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
3. Geografija Tikyba Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Informacinės technologijos
4. Rusų kalba Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba (anglų) Gimtoji (lenkų) kalba Gimtoji (lenkų) kalba
5. Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Dailė Fizinis ugdymas Užsienio kalba (anglų)
6. Gamta ir žmogus Istorija Gimtoji (lenkų) kalba Technologijos Fizinis ugdymas
7. Lietuvių kalba ir literatūra(kons.) Fizinis ugdymas Muzika Technologijos  

 

7 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Gimtoji (lenkų) kalba Fizinis ugdymas Dailė Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba
2. Rusų kalba Matematika Istorija Matematika Fizinis ugdymas
3. Biologija Fizika Užsienio kalba (anglų) Tikyba Lietuvių kalba ir literatūra
4. Užsienio kalba (anglų) Technologijos Gimtoji (lenkų) kalba Istorija Biologija
5. Matematika Technologijos Geografija Muzika Informacinės technologijos/

Žmogaus sauga

6. Lietuvių kalba ir literatūra Gimtoji (lenkų) kalba Matematika Užsienio kalba (anglų) Lietuvių kalba ir literatūra
7. Geografija Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas  

8 KLASĖ

PAMOKA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1. Užsienio kalba (anglų) Fizika Istorija Fizika Fizinis ugdymas
2. Chemija Matematika Gimtoji (lenkų) kalba Užsienio kalba (anglų) Gimtoji (lenkų) kalba
3. Rusų kalba Matematika Biologija Matematika Lietuvių kalba ir literatūra
4. Geografija Gimtoji (lenkų) kalba Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Užsienio kalba (anglų)
5. Lietuvių kalba ir literatūra Fizinis ugdymas Chemija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra
6. Gimtoji (lenkų) kalba Technologijos Dailė Muzika Istorija
7. Fizinis ugdymas Tikyba Geografija Gimtoji (lenkų) kalba Informacinės technologijos/

Žmogaus sauga