Logopedas

 

Alena Yarmolkovichene – vyresnioji logopedė

 

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo veiksmingumą, šalinti kalbos ir kalbėjimo trūkumus.

 

Logopedo funkcijos gimnazijoje:

  • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;
  • organizuoja ir veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas tarties, rašymo, skaitymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Grupes komplektuoja pagal sutrikimų pobūdį. Pratybos vyksta logopedo kabinete pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su gimnazijoje dirbančiais specialistais, rajono PPT specialistais;
  • konsultuoja kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei įveikimo klausimais.

Darbo grafikas

Savaitės diena Logopedės 

darbo laikas

Pietų pertrauka Logopedės 

darbo laikas

Pirmadienis 8.00 – 8.50 

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30 11.30 – 15.00
Antradienis 8.00 – 8.50 

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30 11.30 – 14.40
Trečiadienis 8.00 – 8.50 

10.00 – 10.30

11.00 – 11.30 11.30 – 15.00
Ketvirtadienis 8.00 – 8.20 

9.30 – 10.30

   
Penktadienis 8.00 – 10.30 11.00 – 11.30 11.30 – 15.00