Logopedas

 

Alena Yarmolkovichene – vyresnioji logopedė

 

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo veiksmingumą, šalinti kalbos ir kalbėjimo trūkumus.

 

Logopedo funkcijos gimnazijoje:

  • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;
  • organizuoja ir veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas tarties, rašymo, skaitymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Grupes komplektuoja pagal sutrikimų pobūdį. Pratybos vyksta logopedo kabinete pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su gimnazijoje dirbančiais specialistais, rajono PPT specialistais;
  • konsultuoja kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei įveikimo klausimais.