Mėnesio archyvas: lapkričio 2021

„NUO MOKYMO PRIE MOKYMOSI“. PROJEKTO METODAS PAMOKOJE.

Dirbant projekto metodu pamokoje, ugdomasis projektas padeda organizuoti ugdymą taip, kad mokinys ugdytųsi XXI amžiaus įgūdžius: mokymosi ir novatoriškumo, gyvenimo ir karjeros, informaciniai ir technologiniai gebėjimai. Vykdant projektą ,,Valgyk protingai‘‘ mokiniai vyko į netradicinę technologijų pamoką, kuri vyko restorane ,,ARGO“ Trakuose. Pamokos metu mokiniai susipažino su Gruzijos virtuvės patiekalais, stiprino teorines ir praktines žinias, patys  gamino chinkalius. Chinkaliai – tradiciniai gruziniški koldūnai, kilę iš Pšavijos, Mtiuretijos bei Chevsuretijos regionų ir vėliau išplitę po visą Kaukazą.                      

Restorano šefas papasakojo, kaip chinkalius ruošia kalnų regione: „Nors Lietuvoje įprasta mėsą malti, Chinkalių tešloje – tik miltai, vanduo ir druska. Jokių prieskonių. Anot šefo, įprastai Sakartvele 3–4 žmonės suvalgo apie 50 chinkalių. Juos reikia valgyti rankomis, paimant už viršūnėlės, kuri nevalgoma. Vaikams laikas neprailgo, nes ne tik ragavo, o gamino patys. Dalyvaudami projektinėje veikloje, moksleiviai mokosi planuoti savo ir grupės veiklą, pasiskirsto pareigomis, pasirenka  darbo priemones bei medžiagas, pratinasi bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, pritaikyti turimas žinias i įgūdžius praktikoje. Visa tai teikia neišsemiamas galimybes moksleivių savarankiškumui, kūrybiškumui ugdyti, moko dirbti kolektyviai, derinti savo ir kitų veiksmus siekiant bendro tikslo. Tokie įgūdžiai jau savaime yra reikšmingi ugdymo proceso pasiekimai. Tačiau moksleiviams svarbiausia realus apčiuopiamas rezultatas, dėl kurio jie ir stengiasi. Todėl projekto galutiniai rezultatai turi įgyti akivaizdžią išraišką ir formą. Jie turėtų praturtinti klasę.

 Dėkojame Všį „Humana People to People Baltic“ už galimybę apsilankyti restorane.

Technologijos mokytoja, dailės vyresnioji mokytoja, projekto ,,Valgyk protingai‘‘ vadovė

 Ana Lozovska

KRAJOWE ELIMINACJE XXX KONKURSU RECYTATORSKIEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA „KRESY “

Tradycyjnie organizatorem „Kresów” jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Uczestników krajowych eliminacji na podstawie nadesłanych nagrań występów recytatorskich oceniało jury w składzie: Magda Kruszyńska-Sosnowska (przewodnicząca, Białystok), Julita Cichońska (Białystok), Agnieszka Pietrasz (Białystok), kierownik artystyczny i dyrektor Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie Lilia Kiejzik, kierownik artystyczny, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie Irena Litwinowicz oraz wieloletnia nauczycielka ekspert języka polskiego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Czesława Osipowicz.  

Uczestnicy konkursu rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci od 8 do 12 lat, młodzież od 13 do 15 lat oraz młodzież powyżej 16. roku życia.   

Laureaci i wyróżnieni

I kategoria wiekowa (dzieci do 7 lat) 

III miejsce – Gabriela Tyszkiewicz z Gimnazjum im. ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach w rejonie solecznickim (nauczycielka Mirosława Moroz)

GRATULACJE DLA GABRIELI!

Gratulujemy  zwycięzcom i laureatom!

Na podstawie: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”(Wilnoteka.lt, 23 listopada 2021)

DAILĖS PAMOKA KITAIP….

Dabartiniai mokiniai apie vaizdo techniką, informacines technologijas išmano daug. Kartais net daugiau nei suaugusieji. IT taikymas pamokoje leidžia į ugdymo procesą integruoti įvairius mokomuosius dalykus – tai tarsi integracinė ašis mokant  dailės . Beveik kiekvienas mokinys šiandien turi mobilųjį (dažnai ir išmanųjį) telefoną, kuris taip pat gali tapti puikia mokymosi priemone. Mokomosios kompiuterinės programos sudaro galimybę individualizuoti mokymo procesą. Kiekvienas mokinys medžiagos apimtį ir mokymosi tempą gali rinktis pagal savo poreikius bei sugebėjimus. Kompiuterinių pratybų ir programų šiandien turime labai daug bei įvairių. 1G klasės mokiniai dailės pamokos metu susipažino su telefone esančiomis vaizdo koregavimo galimybėmis- Picsart Photo & Video Editor programa. Žinias pritaikė praktiškai, kai pasirinktą ir nufotografuotą klasės erdvės fragmentą piešė su telefone esančiais vaizdo apdirbimo įrankiais. Taigi kompiuterinių technologijų taikymas pamokose ir popamokinėje veikloje suteikia galimybę vesti vaizdžias ir įsimintinas pamokas, leidžia mokymosi procesą paversti įdomiu ir dinamišku.

 Mokinių darbus galite pamatyti virtualioje parodoje ,,Nuo realistinio iki abstraktaus vaizdo“. 

Dailės vyresnioji mokytoja Ana Lozovska

,,Bądź dumny- jesteś Polakiem”

W dniach 10 – 17 listopada w Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego odbył się Tydzień Języka Polskiego. Zainicjowaliśmy udziałem w akcji „Szkoła, do hymnu!”.  Uczniowie wykonali plakaty tematyczne oraz piękne dekoracje, które stworzyły świąteczną atmosferę w szkole. 11 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości Polski.  Brzmiały piosenki i wiersze patriotyczne, życzenia dla Polski. W ramach Tygodnia Filmu Polskiego, 12 listopada uczniowie mieli możliwość obejrzeć film ,,Tarapaty 2” w solecznickim Centrum Kultury.

            Uczniowie zmagali się też o miano ,,Mistrza Dyktanda”. Odbyła się otwarta lekcja języka polskiego ,,Ludzie listy piszą…” – o sztuce epistolarnej” oraz nietradycyjna, integrowana lekcja języka polskiego i historii w innym otoczeniu edukacyjnym „Pomniki historyczne naszej małej ojczyzny. Odzwierciedlenie wydarzeń historycznych w utworach literackich”. 16 listopada, podczas wyjazdu, uczniowie zwiedzili miejsca, związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi oraz słynnymi postaciami naszego rodzinnego kraju.  Wzbogacili w ten sposób wiedzę o historii swojej rodzinnej ziemi oraz zagłębili się w utwory literackie odzwierciedlające wydarzenia historyczne.

             17 listopada przypada rocznica śmierci patrona naszego gimnazjum,                         P. K. Brzostowskiego. W tym dniu odbył się cykl lekcji w muzeum szkolnym,  uczniowie przypomnieli o działalności tego wielkiego człowieka. Nietradycyjna lekcja społeczeństwa przebiegła też w Republice Pawłowskiej. Tak uczciliśmy pamięć naszego Patrona.

Przewodnicząca koła metodycznego, nauczyciel metodyk języka

polskiego Walentyna Dulko

Starszy nauczyciel historii i języka polskiego Czesława Baranowska

Konkurs poezji religijnej „… z radością dziękujcie Ojcu…”

19 listopada po raz kolejny uczniowie ze szkół Wilna i Wileńszczyzny licznie się zgromadzili w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego na konkursie poezji religijnej, który w tym roku odbył się pod hasłem: „… z radością dziękujcie Ojcu…”.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 46 uczniów z 18 szkół Wilna i Wileńszczyzny. Wiersze były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: grupa najmłodsza (klasy 1-4), grupa średnia (klasy 5-8) i grupa najstarsza (klasy 9-12).( http://l24.lt/pl/religia/item/367116-konkurs-poezji-religijnej-z-radoscia-dziekujcie-ojcu)

II kategoria wiekowa (klasy 5-8)

II miejsce – Margarita Tyszkiewicz, , Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach (nauczycielka Beata Narkevičienė ) 

G   R   A   T   U   L   A   C   J   E   !!!

Povilą Ksaverą Bžostovskį prisimenant…

Rudens pabaiga Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijoje visada būna kupina ypatingo šurmulio, nes minima ne tik Lapkričio 11-oji, bet ir dar viena kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui ne mažiau svarbi diena – lapkričio 17-oji. Tai gimnazijos globėjo  Povilo Ksavero Bžostovskio mirties metinių data. 

Simboliškas ir prasmingas yra šių dviejų dienų minėjimas lapkritį, kai tamsios ir darganotos dienos tarsi verčia įsiklausyti, permąstyti kasdienius pasirinkimus ir sprendimus bei, prisiminus P. K. Bžostovskio gyvenimą ir veiklą, kelti esminius  klausimus apie reiklumą sau, pareigą kitam ir atsakomybę puoselėti krikščioniškąsias vertybes bei gilias Turgelių apylinkėse gyvenusių žmonių tradicijas.

XVIII amžiuje bendruomeniškumas ir pilietiškumas kažkada buvusius nelaisvus valstiečius pavertė  brandžiais ir atsakingais Paulavos respublikos gyventojais bei jos kūrėjais. Šiandien du minėti dalykai jungia mūsų gimnazijos mokinius ir mokytojus, kai, tęsiant tradicijas, lapkritį yra ypatingai dažnai lankomas gimnazijos muziejus, domimasi P. K. Bžostovskio veikla klasės valandėlių metu, o pilietiškumo pamokos vyksta Paulavos respublikoje prie paminklinio akmens pagerbiant gimnazijos globėjo asmenybę bei nuopelnus ne tik šio krašto žmonėms, bet ir visai Lietuvai. 

Šiais metais visą mėnesį gimnazijoje vykusios 194-ųjų  P. K. Bžostovskio mirties metinių minėjimo veiklos taip pat įkvėpė kiekvieną jų dalyvį, nes dar kartą priminė, kad esame didžių ir iškilių asmenybių praminto kelio bei pradėtų darbų tęsėjai.

Gimnazijos informacija

INTEGRUOTA PAMOKA – MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO IR MOKYTOJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO PAGRINDAS

Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos (mokomųjų dalykų integracija) – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. Integruotos pamokos — tai jau netradicinės pamokos. Dar Senovės Graikijos mokyklose rodo integracinių ryšių principo atsiradimo mokyme pradmenis. Matematika suvokiama geriau ir nuodugniau, jei į pažinimo procesą įtraukiama aktyvi veikla: konstravimas, modeliavimas, figūrų gaminimas. Lapkričio 12 d. 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Geometrinės figūros kitaip“. Mokiniai mokėsi atpažinti geometrines fugūras: trikampį, kvadratą, stačiakampį, matavo figūrų kraštinių ilgius, skaičiavo perimetrus. Pakartoję perimetro skaičiavimą, mokiniai gavo užduotis: nupiešti geometrines figūras, jas nuspalvinti; iš pasirinktų geometrinių figūrų sukurti paveiksliuką-ROBOTĄ. Tuo tikslu mokiniai dirbo programoje MS Paint, piešė geometrines figūras, keitė jų didį ir padėtį, kopijavo ir spalvino. Mokiniams sekėsi, buvo darbinga nuotaika, rezultatai nudžiugino.

Norime pasidžiaugti puikiu jų darbu! Kviečiame pažvelgti į pamokos fragmentus, bei atliktas užduotis. Įsitikinome, kad integruotų pamokų vedimas skatina mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą, mokymąsi daro aktyvesnį, kūrybiškesnį, padeda lengviau teorines žinias susieti su gyvenimiška patirtimi.

Matematikos mokytoja metodininkė Tatjana Michalovskaja

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Tatjana Rodevič