Autoriaus Archyvai: www2637

Brandos atestatų įteikimo šventė

Yra gyvenimo momentų, kurie visam laikui lieka atmintyje ir, nors laikas bėga, jie nepraeina ir yra žmonių, kuriuos sutinkame – tampa nepamirštami visam  gyvenimui.

    Liepos 27 dieną Povilo Ksavero Bžostovskio  gimnazijoje vyko atestatų  įteikimo šventė  bei atsisveikinimo  žodžius dvyliktokai, jų tėvai, mokytojai  bei garbingi svečiai: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič, vyriausiasis specialistas Henryk Danulevič ir visa gimnazijos  bendruomenė skyrė  ilgametei gimnazijos direktorei Lucjai Jurgelevič.   

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Michalovskaja  šiltu žodžiu kreipėsi į abiturientus ir linkėjo sėkmingo tolimesnio kelio. „ Dėkoju Jums už bendrai praleistą laiką gimnazijoje, už idėjas,  mokymąsi  ir pasitikėjimą mūsų gimnazija, kuri turi  160 metų tradicijas” bei  apibendrino brandos egzaminų rezultatus.

Gimnazijos direktorė Lucja Jurgelevič įteikė 65 – ajai abiturientų laidai brandos atestatus, padėkojo už metus praleistus gimnazijoje, kreipėsi į atvykusius  svečius, mokytojus ir mokinius. Kiekviena diena mokykloje – savitas iššūkis, kuris turi savo žavesio, verčia judėti į priekį, nesustoti. Direktorė atsisveikino su kolektyvu ir padėkojo  už drauge nuveiktus darbus, tarpusavio pagarbą ir sukurtus draugiškus bei profesionalius santykius, kurių dėka buvo lengva dirbti, komunikuoti ir siekti geriausių tikslų bei rezultatų.

Daug šiltų žodžių dvyliktokams skyrė ir klasės auklėtoja Alena Yarmolkovichene „linkiu viso ko geriausio  žengiant nauju gyvenimo etapu. Būkite laimingi !”.

      Absolventai padėkos žodžius skyrė administracijai, mokytojams, mokyklos darbuotojams ir tėvams. Mūsų  laukia suaugusiųjų gyvenimas, užpildytas naujų žinių ir pažįstamų, bet dabar mes žinome, ko niekas negali pakeisti –  Jūsų geros širdies, didžiulės paramos ir aukšto profesionalumo. Šie dalykai  visam laikui išliks mūsų atmintyje.

Šventės metu atsisveikinome su Lucja Jurgelevič. Nuoširdžius įvertinimo žodžius ir padėką už ilgametį darbą gimnazijai tarė garbingi svečiai, direktoriaus pavaduotoja, mokytojai.  Išgirdome daug šiltų padėkos ir pagarbos žodžių, nes ponia Lucja buvo tikro lyderio ir draugo pavyzdys. Ji atidavė visą širdį mokyklai, kad ji taptų antraisiais moksleivių ir darbuotojų namais, į kuriuos žmonės ateidavo labai noriai ir su dideliu džiaugsmu,  buvo šilta ir saugu. Šiandien norėtume padėkoti poniai Lucjai už viską ir palinkėti sveikatos ir sėkmės daugeliui metų į priekį. Tėvai padėkojo  visiems mokytojams, kurie taip pat sunkiai dirbo, stengėsi dėl mokinių, juos įtraukė, sudomino per pamokas, kai situacija išties nelengva. Tiek mokiniam, tiek mokytojams sunku be to abipusio ryšio per ekranus, tačiau ačiū mokytojams už jų pastangas, stiprybę.

   Sveikiname abiturientus, įgijusius brados atestatus  ir linkime drąsos sprendžiant gyvenimo iššūkius ir viso ko geriausio, o direktorei dėkojame  už didelę šilumą, pasiaukojimą ir atsakomybę.

VASAROS STOVYKLA

2121 m. birželio 21-28 d.  gimnazijos mokiniai dalyvavo stovykloje, kurios tikslasorganizuoti vaikų socialinių bei pažintinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant savijautą jų socialinėje aplinkoje.

 Pagrindiniai stovyklos uždaviniai buvo plėtojant laisvalaikio užimtumo įvairovę tobulinti mokinių saviraišką, bendravimo įgūdžius, pažinti gimtąjį kraštą, jo istoriją ir tradicijas.

Mokiniams buvo organizuojamos išvykos į Turgelių piliakalnį, Vilkiškių dvarą, Medininkų pilį, gimnazijos stadione vyko sporto varžybos. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo bei dalyvavusiems už puikiai praleistą laiką kartu.

Socialinė pedagogė Oksana Avižen

Nacionalinis mokinių konkursas

 „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jo partneris Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, sužadinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, ugdyti šio laikotarpio išmanymą, skatinti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus, puoselėti istorinę atmintį. 

Konkurse dalyvavo mūsų gimnazijos 3G klasės mokiniai Valerija Sušinskaja, Viktorija Kozlovskaja ir Edvin Gaulas, kurie laimėjo III vietą. Sveikiname mokinius!

„Na drogach miłosierdzia. Dokończysz dzieło Faustyny ”

 W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Na drogach miłosierdzia. Dokończysz dzieło Faustyny ”, organizowany przez Centrum Katechetyczne Archidiecezji Wileńskiej i Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów (CSA). Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego prezentowały uczennice klasy 7: Paulina Baranowska, Margarita Tyszkiewicz, oraz Dominika Aleksiuk, uczennica klasy IG. Paulina zdobyła I miejsce. Dziękujemy dziewczynkom za udział. Paulinie gratulujemy zwycięstwa.

                                                                                                                                                                      Nauczyciel religii Beata Narkevičienė

Ketvirtoji visuotinė virtuali LKD viktorina!

Gegužės 7-ąją Lietuvoje yra minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Lietuvių kalbos draugija, siekdama aktualizuoti šią svarbią datą, jau ketvirtus metus organizuoja visuotinę internetinę viktoriną, kurioje visi norintys visą parą gali pagilinti ir pasitikrinti lietuvių kalbos bei literatūros žinias.

Penktadienio vakarą net 14 mūsų gimnazijos 6-12 klasių mokinių taip pat nusprendė pabandyti įveikti 25 viktorinos klausimus ir prasmingai praleisti laiką prie kompiuterio ekranų.

Šiais metais nugalėti nepavyko, bet organizatorės didžiuojasi visais, siekiančiais tobulinti lietuvių kalbą bei kuo geriau pažinti lietuvių kultūrą ir literatūrą. 

Būtinai bandykite kitais metais!

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė

„Lietuvių kalbos lobiai“

Bendras 5-8 klasių lietuvių kalbos ir bibliotekos projektas, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Visoje šalyje minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė vyko balandžio 26-30 dienomis. Mūsų gimnazijoje balandžio mėnesį taip pat tradiciškai buvo įgyvendintas lietuvių kalbos ir bibliotekos bendradarbiavimo projektas „Lietuvių kalbos lobiai“.

5-8 klasių mokiniams skirtų veiklų metu dėmesio centre atsidūrė gyvosios lietuvių kalbos turtai – patarlės ir priežodžiai. Dalyviai buvo mokomi ir kviečiami naudotis įvairiais elektroniniais informacijos šaltiniais, kuriuose pateikiama įvairi medžiaga apie lietuvių tautosaką. Mokiniai turėjo išsiaiškinti patarlių ir priežodžių skirtumus bei rasti 5 jiems įdomiausius smulkiosios tautosakos pavyzdžius ir pabandyti vaizdu perteikti šių posakių prasmę.

Projekto organizatorės džiaugiasi, kad penktokams – aštuntokams pavyko rasti ir įsiminti prasmingų bei įdomių patarlių ir priežodžių, kurie tikrai praturtins mokinių gyvąją kalbą arba palengvins skaitomų tekstų supratimą. 

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė