PROJEKTAI

PROJEKTAS–   „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Modelis

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Ataskaita

PROJEKTAS 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

PROJEKTAS   

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. Ataskaita.

PROJEKT „DOFINANSOWANIE  SZKÓŁ  POLSKICH  NA  LITWIE

PROJEKTAS    SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

PROJEKTAS  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

PROJEKTAS ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

„Valgyk protingai“  

Projekto tikslas- išmokyti sveikos mitybos pagrindų, išugdyti gebėjimus kritiškai įvertinti „greito“ maisto produktus ir energinius gėrimus.

Programos

  „Gyvai“ (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; tikslinė grupė: 5-7 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai).

Programa „Gyvai“ yra mokyklinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.

„Įveikiame kartu“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 8-11 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai).

 

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms.

„Zipio draugai“ (socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas; tikslinė grupė: 5-7 metų vaikai, jų tėvai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai/pirmų klasių mokytojai). 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

 

Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Programa skatina ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei pradinių klasių mokinius suprasti pieno ir pieno produktų vartojimo naudą ir svarbą, formuoti sveikos mitybos įpročius.

Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Programa skatina ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių bei pradinių klasių mokinius suprasti vaisių ir daržovių vartojimo naudą ir svarbą, formuoti sveikos mitybos įpročius.