MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Priėmimas į švietimo įstaigą bus vykdomas elektroniniu būdu.

Informuojame, kad prašymus į Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/.

Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymų formos skelbiamos: 

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą. 

Sistema pradės veikti ir prašymus bus galima pildyti nuo š. m. kovo 1 d. 00.00 val.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali teikti ir fiziškai Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

– į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;

– į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Laisvos vietos klasėse/grupėse:

1 klasė – 21 vietos;

2 klasė – 4 vietos;

3 klasė – 6 vietos;

4 klasė – 11 vietų;

5 klasė – 13 vietų;

6 klasė – 10 vietų;

7 klasė – 8 vietos;

8 klasė – 6 vietos;

IG klasė – 9 vietos;

IIG klasė – 7 vietos;

IIIG klasė – 12 vietų;

IVG klasė – 14 vietų

Priešmokyklinio ugdymo grupė – 20;

Ikimokyklinio ugdymo grupė (1,5-3 m) – 5;

Ikimokyklinio ugdymo grupė (3-5m) – 4.

Už priėmimą įstaigoje atsakingi asmenys ir jų kontaktai pasiteirauti:

Sekretorė, Jolanta Veršalovič tel. nr. 8 380 41 383, el. p. turgbmok@gmail.com 

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas sistemos diegimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (pagal 2019 m. sausio 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį).

Graphical user interface, application

Description automatically generated