Mėnesio archyvas: rugsėjo 2021

Geros savijautos programa

2021 rugsėjo 29 d. gimnazijoje startavo Geros savijautos programa, skirta mokinių savijautai gerinti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti. Ši programa parengta atsižvelgiant į mokslinių tyrimų išvadas dėl nuotolinio mokymo pasekmių vaikų ir jaunimo fizinei ir psichinei sveikatai, norint sukurti mokiniams kuo geresnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę grįžus į klases.

Pirmieji Geros savijautos programos paslaugų teikėju parengtais užsiėmimais pasinaudojo gimnazijos 3 – 4 klasių mokiniai. Jiems buvo vedamas „Bendradarbiavimo ir komandos įgūdžių formavimo“ užsiėmimas, kuriuo metu vaikai mokėsi dirbti tiek vienoje komandoje, tiek mažose grupelėse, buvo taikomos įvairios technikos geriausiam rezultatui pasiekti.

Spalio mėnesį yra numatyti užsiėmimai 1-2 klasių mokiniams „Mintis – emocija – veiksmas“; 5-8 klasių mokiniams „Dėmesingo įsisąmoninimo pradžiamokslis“, 9-12 klasių mokiniams „Nusiraminimo ir streso įveikimo technikos“.

Literatūros pamoka su aktoriumi: Kazio Binkio „Atžalynas“

7 klasės mokiniai penktadienio popietę dalyvavo nuotolinėje, netradicinėje pamokoje, kurioje susijungė literatūra ir teatras. 

Virtualiai septintokų klasėje svečiavosi Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Giedrė Kederytė, kuri pristatė rašytojo Kazio Binkio biografiją ir kūrybos bruožus, jo laikmečio sociokultūrinę situaciją, analizavo žmonių vertybes, pasaulėžiūrą. Kartu su mokiniais aktorė aptarė dramos personažus, aiškinosi kuo ir kaip nagrinėjamas kūrinys vis dar gali būti aktualus ir įdomus. 

Septintokai buvo skatinami aktyviai įsitraukti į užsiėmimą, diskutuoti, dalintis savo įžvalgomis, nebijoti reikšti nuomonės. 

Dėkojame aktorei už išskirtinį laiką kartu!

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė