Vizija ir misija

Vizija

  • Moderni, šiuolaikinė gimnazija, rengianti atsakingą, savarankišką, pasižymintį krikščioniškomis vertybėmis pilietį. Ugdymas, atskeidžiantis moksleivių gabumus ir suteikiantis sąlygas moksleivio asmeninei pažangai. Gimnazija  puoselėjanti tautines tradicijas.

 

 

Misija

  • Teikti išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, sudaryti sąlygas moksleivio asmeninei pažangai, pasiruošiant savarankiškam gyvenimui. Ugdymo turinis formuojamas atsižvelgiant į moksleivių poreikius ir polinkius. Ugdyti atsakingą ir atvirą visuomenei pilietį.

 

 

Vertybės

– Krikščioniškas ugdymas, profesionalumas, tautiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimo pagalba, tolerancija.

Filosofija

– Švietimu į tikrąją laimę ir laisvę.

 

 

Gimnazijos strategijos 2015-2017 metams tikslas

– sutelkti visą bendruomenę, užtikrinant kokybišką mokinių lavinimą modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje.

 

 

Veiklos prioritetinės kriptys

Mokymosi motyvacijos gerinimas

Edukacinių erdvių tobulinimas