Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Paskirtis: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
 • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Gimnazijos  karjeros specialistas:

 • koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas gimnazijoje;
 • teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir  mokyklos bendruomenei;
 • supažindina mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, ugdomomis kompetencijomis ir projektais;
 • supažindina mokinius su informacija apie darbo galimybes ir  studijas, aukštąsias ir kitas mokyklas ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Kontaktai: turgbmok@gmail.com,  jaglinska.v@gmail.com

  Pagrindiniai dokumentai, kuriais remiamasi organizuojant ugdymą karjerai:

Naudinga informacija mokiniams, tėvams ir kitiems bendruomenės nariams internete:

 • mukis.lt– informacija mokiniams: asmenybės testai, mokinio knyga, mokomieji filmukai ir kita informacija apie profesijas.
 • Profesinis mokymas – LAMA BPO – priėmimo į profesines mokyklas datos ir informacija, prašymo studijuoti pateikimas, stojamieji testai, programų sąrašai, kita pagalba stojantiesiems.
 • lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; programų sąrašai; einamųjų metų stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
 • aikos.smm.lt– išsami informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją sudaryta galimybė užduoti klausimą konsultantui.
 • Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt)nec.ltarba www.egzaminai.lt – egzaminų užduotys, švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, teisinė ir administracinė informacija.
 • studijos.lt– informacija moksleiviams ir būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; naujausi skelbimai.
 • euroguidance.lt– įvairūs testai, leidiniai, el. knygų versijos, žaidimai,  skyreliai apie mokslą, darbą, karjerą ir kitos naudingos nuorodos.
 • https://uzt.lt/jaunimui/ – užimtumo tarnybos informacija jaunimui.
 • https://www.idialogue.lt/lt – mentorystės platforma.
 • http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf – vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

Linksmieji karjeros planavimo žingsniai – vaizdinė medžiaga youtube:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
 2. https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&t=51s
 3. https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc
 4. https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE