Veiklos planavimo dokumentai

Šalčininkų raj. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos  strateginis veiklos planas 2021-2023 metams

Strateginis planas 2018-2020

2019 m gimnazijos veiklos planas

2020 m.gimnazijos veiklos planas

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos 2020-2021 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos 2019-2020 m.m.  pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos 2019-2020 m.m. priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas.

KITI DOKUMENTAI

L. Jurgelevič 2020 metų veiklos ataskaita 

Gimnazijos direktorės 2016 m veiklos ataskaita.

Gimnazijos direktorės 2017 m veiklos ataskaita

Gimnazijos direktorės 2018 m. veiklos ataskaita

Vadovo veiklos ataskaita 2018

Vadovo veiklos ataskaita 2019

Vadovo veiklos ataskaita 2020

Dėl gimnazijos direktorės veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 

Moksleivių priėmimo į Šalčininkų rajono Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo į mokyklą aprašas 2020-08-17

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinio tvarkos aprašas

Šalčininkų rajono Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

Vidurinio ugdymo programos individualus planas 2019 – 2020 m.m.,2020-2021 m.m.

Šalčininkų rajono Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos ugdymo proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Vaikų turizmo organizavimo renginių aprašas                Aprašo priedas 

Mėnesio veiklos planai                                   

2020 m.

Sausio mėn. gimnazijos veiklos planas

Vasario mėn. gimnazijos veiklos planas

Kovo mėn. gimnazijos veiklos planas

Balandžio mėn. gimnazijos veiklos planas

Rugsėjo mėn. gimnazijos veiklos planas

Spalio mėn. gimnazijos veiklos planas

Lapkričio mėn. gimnazijos veiklos planas

Gruodžio mėn. gimnazijos veiklos planas

2021 m

Sausio mėn. gimnazijos veiklos planas

Vasario mėn. gimnazijos veiklos planas

Kovo mėn. gimnazijos veiklos planas

Balandžio mėn. gimnazijos veiklos  planas

Gegužės mėn. gimnazijos veiklos planas