Gerb. Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad esate su mumis.

Artėjant naujiems mokslo metams Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė švietimo įstaigoms rekomendacijas dėl ugdymo naujais mokslo metais. Visoms mokykloms bei savivaldybėms išplatintame ministerijos rašte pabrėžiama, kad atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją rugsėjį planuojamas visų mokinių grįžimas į mokyklas mokytis kontaktiniu būdu, mokykloms užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas. Prašome susipažinti su dokumentu.

Naujiems mokslo metams

Birželio 14 d. – 18 d. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla 5-8 klasių mokiniams „Sveikame kūne – sveika siela”. Vykdant šį projektą mokinius supažindinome su sveikos mitybos principais, užtikrinome reikalingą asmens teigiamą požiūrį į sportą kaip sveikatos stiprinimo, savo kūno tobulinimo, asmenybės savybių ugdymosi šaltinį. Mokiniai  giliau ir išsamiau pažino fizinį aktyvumą kaip visaverčio gyvenimo ir ugdymosi vertybę, įgijo žinių apie fizinio aktyvumo įtaką sveikatai, mokymosi ir aktyvaus laisvalaikio dermę, grūdinimąsi, išmoko kritiškai analizuoti, suprasti ir įsisąmoninti fizinio aktyvumo reikšmę, reflektuoti savo patirtį ir įsisavinti sveiko maisto kultūrą. Stovykloje dalyvavo 22 mokiniai, kurie aktyviai dalyvavo sporto ir sveikatos užsiėmimuose.  Stovyklos metu mokiniai turėjo galimybę plaukiodami laivu grožėtis Trakų ežeru bei  nuostabiais gamtovaizdžiais, aplankė Vilniaus jojimo klubą, kur arčiau susipažino su arkliais čempionais bei  turėjo fantastišką jojimo pamoką,  išbandė savo jėgas Belmonto laipynių parke,  sportuodami ilsėjosi Vilkyškių dvare, o olimpinio sporto dienos dar  ilgai liks mokinių atmintyje. 

Programos dėka buvo išspręstos vaikų laisvalaikio planavimo ir užimtumo, turiningo ir prasmingo laiko leidimo problemos, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir įsisavinimas. 

Su nekantrumu lauksime kitos vasaros stovyklos!

Parengė Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos

lenkų kalbos mokytoja Eliza Paškevič

Brandos atestatų įteikimo šventė

Yra gyvenimo momentų, kurie visam laikui lieka atmintyje ir, nors laikas bėga, jie nepraeina ir yra žmonių, kuriuos sutinkame – tampa nepamirštami visam  gyvenimui.

    Liepos 27 dieną Povilo Ksavero Bžostovskio  gimnazijoje vyko atestatų  įteikimo šventė  bei atsisveikinimo  žodžius dvyliktokai, jų tėvai, mokytojai  bei garbingi svečiai: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič, vyriausiasis specialistas Henryk Danulevič ir visa gimnazijos  bendruomenė skyrė  ilgametei gimnazijos direktorei Lucjai Jurgelevič.   

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Michalovskaja  šiltu žodžiu kreipėsi į abiturientus ir linkėjo sėkmingo tolimesnio kelio. „ Dėkoju Jums už bendrai praleistą laiką gimnazijoje, už idėjas,  mokymąsi  ir pasitikėjimą mūsų gimnazija, kuri turi  160 metų tradicijas” bei  apibendrino brandos egzaminų rezultatus.

Gimnazijos direktorė Lucja Jurgelevič įteikė 65 – ajai abiturientų laidai brandos atestatus, padėkojo už metus praleistus gimnazijoje, kreipėsi į atvykusius  svečius, mokytojus ir mokinius. Kiekviena diena mokykloje – savitas iššūkis, kuris turi savo žavesio, verčia judėti į priekį, nesustoti. Direktorė atsisveikino su kolektyvu ir padėkojo  už drauge nuveiktus darbus, tarpusavio pagarbą ir sukurtus draugiškus bei profesionalius santykius, kurių dėka buvo lengva dirbti, komunikuoti ir siekti geriausių tikslų bei rezultatų.

Daug šiltų žodžių dvyliktokams skyrė ir klasės auklėtoja Alena Yarmolkovichene „linkiu viso ko geriausio  žengiant nauju gyvenimo etapu. Būkite laimingi !”.

      Absolventai padėkos žodžius skyrė administracijai, mokytojams, mokyklos darbuotojams ir tėvams. Mūsų  laukia suaugusiųjų gyvenimas, užpildytas naujų žinių ir pažįstamų, bet dabar mes žinome, ko niekas negali pakeisti –  Jūsų geros širdies, didžiulės paramos ir aukšto profesionalumo. Šie dalykai  visam laikui išliks mūsų atmintyje.

Šventės metu atsisveikinome su Lucja Jurgelevič. Nuoširdžius įvertinimo žodžius ir padėką už ilgametį darbą gimnazijai tarė garbingi svečiai, direktoriaus pavaduotoja, mokytojai.  Išgirdome daug šiltų padėkos ir pagarbos žodžių, nes ponia Lucja buvo tikro lyderio ir draugo pavyzdys. Ji atidavė visą širdį mokyklai, kad ji taptų antraisiais moksleivių ir darbuotojų namais, į kuriuos žmonės ateidavo labai noriai ir su dideliu džiaugsmu,  buvo šilta ir saugu. Šiandien norėtume padėkoti poniai Lucjai už viską ir palinkėti sveikatos ir sėkmės daugeliui metų į priekį. Tėvai padėkojo  visiems mokytojams, kurie taip pat sunkiai dirbo, stengėsi dėl mokinių, juos įtraukė, sudomino per pamokas, kai situacija išties nelengva. Tiek mokiniam, tiek mokytojams sunku be to abipusio ryšio per ekranus, tačiau ačiū mokytojams už jų pastangas, stiprybę.

   Sveikiname abiturientus, įgijusius brados atestatus  ir linkime drąsos sprendžiant gyvenimo iššūkius ir viso ko geriausio, o direktorei dėkojame  už didelę šilumą, pasiaukojimą ir atsakomybę.

VASAROS STOVYKLA

2121 m. birželio 21-28 d.  gimnazijos mokiniai dalyvavo stovykloje, kurios tikslasorganizuoti vaikų socialinių bei pažintinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant savijautą jų socialinėje aplinkoje.

 Pagrindiniai stovyklos uždaviniai buvo plėtojant laisvalaikio užimtumo įvairovę tobulinti mokinių saviraišką, bendravimo įgūdžius, pažinti gimtąjį kraštą, jo istoriją ir tradicijas.

Mokiniams buvo organizuojamos išvykos į Turgelių piliakalnį, Vilkiškių dvarą, Medininkų pilį, gimnazijos stadione vyko sporto varžybos. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo bei dalyvavusiems už puikiai praleistą laiką kartu.

Socialinė pedagogė Oksana Avižen

Nacionalinis mokinių konkursas

 „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jo partneris Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, sužadinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, ugdyti šio laikotarpio išmanymą, skatinti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus, puoselėti istorinę atmintį. 

Konkurse dalyvavo mūsų gimnazijos 3G klasės mokiniai Valerija Sušinskaja, Viktorija Kozlovskaja ir Edvin Gaulas, kurie laimėjo III vietą. Sveikiname mokinius!

„Na drogach miłosierdzia. Dokończysz dzieło Faustyny ”

 W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Na drogach miłosierdzia. Dokończysz dzieło Faustyny ”, organizowany przez Centrum Katechetyczne Archidiecezji Wileńskiej i Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów (CSA). Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego prezentowały uczennice klasy 7: Paulina Baranowska, Margarita Tyszkiewicz, oraz Dominika Aleksiuk, uczennica klasy IG. Paulina zdobyła I miejsce. Dziękujemy dziewczynkom za udział. Paulinie gratulujemy zwycięstwa.

                                                                                                                                                                      Nauczyciel religii Beata Narkevičienė