INTEGRUOTA PAMOKA – MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO IR MOKYTOJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO PAGRINDAS

Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos (mokomųjų dalykų integracija) – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. Integruotos pamokos — tai jau netradicinės pamokos. Dar Senovės Graikijos mokyklose rodo integracinių ryšių principo atsiradimo mokyme pradmenis. Matematika suvokiama geriau ir nuodugniau, jei į pažinimo procesą įtraukiama aktyvi veikla: konstravimas, modeliavimas, figūrų gaminimas. Lapkričio 12 d. 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Geometrinės figūros kitaip“. Mokiniai mokėsi atpažinti geometrines fugūras: trikampį, kvadratą, stačiakampį, matavo figūrų kraštinių ilgius, skaičiavo perimetrus. Pakartoję perimetro skaičiavimą, mokiniai gavo užduotis: nupiešti geometrines figūras, jas nuspalvinti; iš pasirinktų geometrinių figūrų sukurti paveiksliuką-ROBOTĄ. Tuo tikslu mokiniai dirbo programoje MS Paint, piešė geometrines figūras, keitė jų didį ir padėtį, kopijavo ir spalvino. Mokiniams sekėsi, buvo darbinga nuotaika, rezultatai nudžiugino.

Norime pasidžiaugti puikiu jų darbu! Kviečiame pažvelgti į pamokos fragmentus, bei atliktas užduotis. Įsitikinome, kad integruotų pamokų vedimas skatina mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą, mokymąsi daro aktyvesnį, kūrybiškesnį, padeda lengviau teorines žinias susieti su gyvenimiška patirtimi.

Matematikos mokytoja metodininkė Tatjana Michalovskaja

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Tatjana Rodevič