1.2% parama gimnazijai

Brangūs Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos 

bendruomenės nariai ir draugai.

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijai. Jūsų parama yra didžiulė pagalba gimnazijai. Prisidėkite prie saugios, patrauklios ir modernios gimnazijos ugdymo(si) aplinkos kūrimo. Pajamų mokesčio dalį galite skirti iki 2022 m. gegužės 2 d.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu: https://vmi.lt
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. 
Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.

Rekvizitai  1.2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 291416850

Paramos gavėjo pavadinimas: Šalčininkų raj. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija

Buveinės adresas: Vilniaus g. 27, LT-17285, Turgeliai, Šalčininkų raj.

Dėkojame visiems, kurie remiate Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnaziją  ir prisidedate kuriant saugias, modernias bei patrauklias gimnazijos aplinkas.