Asmens privatumo apsauga

ASMENS PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS MOBILIAISIAIS TELEFONAIS SU

INTEGRUOTOMIS VAIZDO IR FOTOKAMEROMIS

  1. POVEIKIS PRIVATUMUI

Naudojantis mobiliais telefonais su fotokameromis ir kita vaizdo technologija galima

pažeisti asmens privatumą, ypač jei tuo naudojamasi slapta arba tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo

gali pagrįstai tikėtis tam tikro privatumo.

  1. TEISINĖ APSAUGA

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, šalies įstatymai, kiti norminiai aktai saugo ir gina žmogaus teisę į privatų gyvenimą ir jo neliečiamumą. Konstitucijos 22 straipsnyje yra nustatyta: „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas“.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalis numato, kad „fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamu tik jo sutikimu“. Žodį „atvaizdas“ reikia suprasti kaip tokiu būdu ir apimtimi užfiksuotas asmens kūno dalis (veidą, visu ūgiu, iki juosmens ir pan.), kad įmanoma atpažinti vaizduojamą asmenį.

Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą (Civilinis kodeksas 2.22 str. 3 dalis).

Teisė į atvaizdą taip pat būtų pažeista, jeigu asmuo nufotografuotas viešoje vietoje, tačiau tokioje situacijoje, kurioje žmogus nenorėtų būti fotografuojamas (pavyzdžiui, asmuo

užfiksuojamas pakliuvęs į tam tikrą keblią ar komišką situaciją). Tokių nuotraukų ar nufilmuotų vaizdų platinti be asmens sutikimo negalima.

 

Mobilių telefonų naudotojai turėtų žinoti ir suprasti ne tik savo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, bet gerbti ir kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, vengti galimų privataus gyvenimo pažeidimų neteisėtai fotografuojant bei filmuojant kitus asmenis be jų sutikimo ar panaudojant užfiksuotąją medžiagą.