Boružėlių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ ugdymas vyksta pagal Šalčininkų r. Turgelių  Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei jų amžiaus raidos ypatumus.

Ikimokyklinio ugdymo grupės 

,,BORUŽIUKAI“

D I E N O T V A R K Ė

2020-2021 m.m.

7.00 – 8.30 – Vaikų priėmimas, individuali veikla, žaidimai 

8.30 – 8.50 – Mankšta 

8.50 – 9.00 – Pasiruošimas pusryčiams 

9.00 – 9.30 – Pusryčiai 

9.30 – 9.50 – Ryto ratas

9.50 – 10.30 – Ugdomoji veikla (matematiniai skaičiavimai, muzika, dailė, įvairūs lavinamieji         žaidimai, pažintinė-tiriamoji veikla, kūno kultūra, vaidyba, veikla logopediniame kabinete, žaidimai).

10.30 – 11.05 – Pasivaikščiojimai lauke, žaidimai

11.05 – 11.15 – Pasiruošimas pietums 

11.15 – 11.35 – Pietūs 

11.35 – 14.35 – Pasiruošimas miegui, miegas 

14.35 – 15.30 – Žaidimai, individuali veikla 

15.30 – 15.45 – Pavakariai

16.00 – 18.00 – Žaidimai, įvairūs užsiėmimai lauke/grupėje 

18.00 – Iki rytojaus!

_____________________

Akcija “Vitaminai į namus”

Šiandien ikimokyklinio ugdymo grupės “Boružėlės” vaikams išaušo labai laukta diena, nes vaikai rinko akcijos “Vitaminai į namus” metu pačių užaugintų daigų derlių. Daigus uostėme, skanavome, domėjomės jų savybėmis ir nauda žmogaus organizmui. Įdomiausia dalimi tapo daigų skynimas bei sveikuoliškų sumuštinių gaminimas. Dėkojame Šalčininkų visuomenės sveikatos biurui bei mūsų gimnazijos visuomenės sveikatos specialistei už paruoštus daiginimo rinkinius.

     Visi sutiksime su nuomone, kad  vaikai darželyje praleidžia kone didžiausią savo vaikystės dalį, todėl mūsų pareiga  – sudaryti visas būtinas sąlygas, kad jame vaikas jaustųsi saugus ir laimingas. 

  Ar vaikui bus gera ugdymo įstaigoje priklauso ne tik nuo atmosferos joje, bet ir nuo tikslingai parengto ugdymo(si) turinio, kuris bus orientuotas į vaiką kaip į individualią asmenybę. 

Mūsų siekis užauginti smalsų, pasauliu besidomintį, aktyvų, kūrybingą bei savarankišką žmogų, todėl ugdant vaikus daug tyrinėjame ir eksperimentuojame, žiūrime edukacinius filmukus, daug judame.

Neatsiejama ugdymo proceso dalis mūsų ugdymo įstaigoje yra žaidimas, kuris gali būti įvairus. Tai gali būti visokie edukaciniai žaidimai (pvz., dėlionės, geometrinių figūrų ar spalvų dėliojimas ir kt.), vaidybiniai žaidimai, kai vaikai žaidžia „parduotuvę“, „policiją“, „kavinę“ ir kt., judrieji žaidimai ( pvz. „pagauk, jei gali“, „kėdė“). Žaisdami žaidimus, vaikai tobulina savo komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, parodo savo išradingumą ir kūrybiškumą. Dažnai žaidimas išsirutulioja į kažką didesnio, kažką neapčiuopiamo, bet labai naudingo vaiko raidai. Žaidimo metu vaikai tobulina savo įgūdžius pažinimo, komunikavimo, sveikatos, socialinės, meninės kompetencijų srityse.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ivona Tyškevič

Lapkričio 11 dieną visame pasaulyje buvo minima Šv. Martyno vardo diena, dar vadinama “Žibintų švente” arba “Šviesos švente”. Todėl tą dieną “Boružiukų” grupės vaikai žiūrėjo filmuką ir įdėmiai klausėsi legendos apie Šv. Martyno gyvenimą. Sužinoję, kodėl lapkričio 11 dieną visas pasaulis gamina žibintus, vaikai irgi juos pasigamino ir sulaukę tamsos juos įžiebė, linkėdami vienas kitam gėrio ir šilumos.

Mažųjų laboratorija – STEAM veiklų įgyvendinimas ikimokyklinėje ugdymo grupėje „Boružiukai”.