Istorija

Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos istorija

Trumpa mokyklos istorija:

Nuo 1729 m. veikia prie bažnyčios parapinė mokykla.

1769 m. – P.K.Bžostovski įsteigė pradinę mokyklą Pavlovo Respublikoje

1777 m. – Edukacijos Komisijos Lietuvoje įsteigta 330 mokyklų, iš jų viena Turgeliuose. Mokykloje mokėsi 13 vaikų.

1872 m. – mokosi 28 vaikai, vienas iš bajorų

1862 m. – Kobylinska įsteigė rusų mokyklą „Народное училище”

1921-1936 m. – Turgeliuose įsteigta pradinė lenkų mokykla (1930-1931 m. – mokyklos direktorius V.Skinder)

1936 m. – pagrindinė mokykla. 300 moksleivių. Mokyklos direktorius S.Malej

1941-1943 m. – mokykla su lietuvių dėstomąja kalba. Mokyklos direktorius M.Pupkus

1944-1945 m. – mokyklos direktorius Michail Sčastnyj

Nuo 1945 m. veikia rusų mokykla.

1945-1948 m. – mokyklos direktorius Bulanov

1948-1954 m. – mokyklos direktoriai: O.Rubcova, D.Ustižanov, M.Anisenko

Nuo 1949 m. veikia septynmetė rusų-lenkų mokykla

Nuo 1952 m. – lenkų-rusų vidurinė mokykla

1954-1961 m. –mokyklos direktorius Dmitrij Dekonenko

1961-1976 m. – mokyklos direktorius Bronius Kmitas

1976-1987 m. – mokyklos direktorius Vaclav Venckevič

1987-1994 m. – mokyklos direktorė Jelena Dubovickaja

Nuo 1994 m. mokyklos direktorė Lucija Jurgelevič

1998 m. lapkričio 27 d. mokyklai suteiktas Povilo Ksavero Bžostovskio vardas.

Nuo 2001 m. – lenkų vidurinė mokykla.

2015 m.  sausio 01 d. mokykla tapo gimnazija.