Pagalba mokiniams

ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJA

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 4 G KLASĖS MOKINIAMS NUO 2021.03.22. (pasiruošimas brandos egzaminams)

ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJA

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 M.M. 

Eil.nr.

dalykas

Klasė,

grupė

diena

pamoka

vieta

KONSULTACIJOS

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

5

antradienis

4

5 kl.

2.

matematika

5

trečiadienis

7

5 kl.

3.

Lenkų kalba (gimtoji)

5

antradienis

3

5 kl.

4.

Matematika

6

trečiadienis

8

6 kl.

DALYKŲ MODULIAI

5.

Lietuvių kalbos ir literatūros „Ortografija“

2G

penktadienis

7

2G kl.

6.

Lietuvių kalbos ir literatūros „Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas“

4G

pirmadienis

1

4G kl.

7.

Lietuvių kalbos ir literatūros „Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimas“

3G

penktadienis

4

3G kl.

8.

Gimtosios (lenkų) kalbos „Teksto kūrimo paslaptys“

3G

trečiadienis

6

3G kl.

9.

Gimtosios (lenkų) kalbos „Grožinės literatūros tekstų analizės ypatumai. Teksto suvokimas ir kūrimas“

4G

ketvirtadienis

7

4G kl.

10.

Užsienio (rusų) kalbos 

Pasirengimas VBE „Rusų kalbos gebėjimų tobulinimas“

3G

trečiadienis

7

3G kl.

11.

Užsienio (rusų) kalbos . Pasirengimas VBE „Rusų kalbos gebėjimų tobulinimas“

4G

ketvirtadienis

7

4G kl. 

NEFORMALUSIS UGDYMAS

12.

Etnokultūros  būrelis

4

ketvirtadienis

6,7

muziejus

13.

Dailės „Meno harmonija“

5

ketvirtadienis

7

Dailės kab.

14.

Rusų kalbos mėgėjų klubas

6

trečiadienis

8

6 kl.

15.

Salės futbolas

6

ketvirtadienis

4

Sporto salė

16.

Rusų kalbos mėgėjų klubas

7

penktadienis

8

7 kl. 

17.

„ Gimnazijos metraštininkai“

7

antradienis

8

Fizikos kab.

18.

„ Gimnazijos metraštininkai“

8

ketvirtadienis

8

Fizikos kab.

19.

Informacinių technologijų  „Smalsieji bitukai“ 

1G

antradienis

8

Informatikos kab.

20.

Dailė „Spalvų taku“

1G

penktadienis

8

Dailės kab.

21.

Turistų būrelis „Geografiniai objektai Lietuvos kampeliuose“

1G

pirmadienis

8

Geografijos kab.

22.

Rusų kalbos mėgėjų klubas

2G

pirmadienis

8

2 G kl. 

23.

Matematikos būrelis „Tekstiniai uždaviniai“

2G

penktadienis

8

2G kl. 

24.

Matematikos būrelis „Geometrija kitaip“

3G

pirmadienis

8

3G kl. 

25.

Tinklinis

3G-4G

penktadienis

8

Sporto salė

26.

“Jaunasis gamtininkas“

3G-4G

penktadienis

8

Chemijos kab.

Kitų mokytojų konsultacijos.

Dėl konsultacijų gali susitarti ir tėvai, ir mokinys. Tėvams žodžiu, skambučiu, e-paštu kreipusis į administraciją ar mokiniui susitarus su mokytoju, kurio dėstomo dalyko konsultacijos pageidaujamos, jos vykdomos sutartu laiku. Konsultacijos skiriamos gabiems mokiniams, norintiems giliau nagrinėti mokomąją medžiagą, besidomintiems dalyku, siekiantiems veiksmingiau pasirengti tolimesnei akademinei ar profesinei karjerai. Konsultuojami ir dažnai sergantys mokiniai, norintys geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, bei pastangas rodantys ar specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems reikalinga pagalba likviduoti susidariusias kurso spragas. Konsultacijas gali lankyti savarankiškai arba nuotoliniu būdu, turintys klausimų arba norintys atsiskaityti. Konsultacijos neskiriamos mokiniams, praleidžiantiems pamokas be pateisinamos priežasties, nedrausmingiems pamokose.