ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS INFORMACIJA

Nuo 2020m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams paskelbtos Pavasario atostogos.

Karantino metu (vengiant tiesioginio kontakto) nuo kovo 16 d. gimnazija dirba nuotoliniu būdu.

Informacija gimnazijoje teikiama el. paštu turgbmok@gmail.com .

Su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais galima susisiekti per TAMO dienyną arba el. paštu, telefonu (asmeniniai mokytojų kontaktai).

Su direktoriaus pavaduotoja ugdymui galima susisiekti el. paštu pavaduotoja.t@gmail.com .