21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zastanawiamy się, jaką rolę pełni język polski w naszym życiu. Czy potrafimy zadbać o poprawność mowy ojczystej, bo poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy?  Język ojczysty to wielki skarb! Dbajmy o niego każdego dnia!