DAIĖS PAMOKA NETRADICINĖJE APLINKOJE

Kiekviena pamoka yra labai svarbi, nes per ją ugdoma tobula asmenybė. Vis dažniau mokytojai susiduria su mokinių motyvacijos stoka, todėl  ieškome naujų mokymo organizavimo formų –  bandome vesti pamokas netradicinėje erdvėje. Dailės pamokose, kaip ir kitų dalykų pamokose, vyksta darbų aptarimas ir vertinimas. Vaikams būtina pamatyti, ką ir kaip darė kiti.  Lapkričio 28 d. mūsų gimnazijos 5-os klasės mokiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką, kurios metu dalyvavo netradicinėje dailės pamokoje,,Tonaliniai atspalviai Anos Krepštul paveiksluose’’ Anos Krepštul muziejuje. Mūsų jau laukė muziejaus vadovė Alina Moločko, kuri pristatė mums turtingą Anos Krepštul darbų ekspoziciją: įvairia technika atliktų kūrinių,  kiekvienas  išskirtinis spalviniais sprendimais, įvairių medžiagų tarpusavio derinimu. Apie patirtus įspūdžius vaikai pasakoja piešiniu.  Tikiuosi, kad ši dailės pamoka, vykusi netradicinėje aplinkoje, praplėtė mokinių akiratį, sustiprino pasitikėjimą savo jėgomis bei paskatins juos labiau domėtis daile.
Esame labai dėkingi  p. Alinai Moločko už nuostabią pamoką, nuoširdų bendradarbiavimą ir skanius saldainius.

Dailės mokytoja Ana Lozovska