Kresy 2022

„W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.“ —  Wisława Szymborska

    Tegoroczny Konkurs Recytatorski ,,Kresy” odbył się 17 października i zebrał sporą liczbę uczestników.

      Popularnością cieszyły się utwory J. Brzechwy, D. Gellner, A. Mickiewicza, W. Szymborskiej i innych autorów. Uczniowie zmagali się w 4 kategoriach wiekowych.

      Zwycięzcami szkolnego etapu konkursu zostały: Gabriela Tyszkiewicz, Adriana Songin- 1 kategoria wiekowa; Arina Jaglinska, Agata Chotkiewicz- 2 kategoria wiekowa; Patrycja Baslykaitė- 3 kategoria wiekowa.

         Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy za wysiłek i życzymy sukcesów na kolejnym etapie konkursu.

                                                                                                                                                                             Organizatorzy