Darželis – antrieji namai

     Visi sutiksime su nuomone, kad  vaikai darželyje praleidžia kone didžiausią savo vaikystės dalį, todėl mūsų pareiga  – sudaryti visas būtinas sąlygas, kad jame vaikas jaustųsi saugus ir laimingas. 

  Ar vaikui bus gera ugdymo įstaigoje priklauso ne tik nuo atmosferos joje, bet ir nuo tikslingai parengto ugdymo(si) turinio, kuris bus orientuotas į vaiką kaip į individualią asmenybę. 

Mūsų siekis užauginti smalsų, pasauliu besidomintį, aktyvų, kūrybingą bei savarankišką žmogų, todėl ugdant vaikus daug tyrinėjame ir eksperimentuojame, žiūrime edukacinius filmukus, daug judame.

Neatsiejama ugdymo proceso dalis mūsų ugdymo įstaigoje yra žaidimas, kuris gali būti įvairus. Tai gali būti visokie edukaciniai žaidimai (pvz., dėlionės, geometrinių figūrų ar spalvų dėliojimas ir kt.), vaidybiniai žaidimai, kai vaikai žaidžia „parduotuvę“, „policiją“, „kavinę“ ir kt., judrieji žaidimai ( pvz. „pagauk, jei gali“, „kėdė“). Žaisdami žaidimus, vaikai tobulina savo komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, parodo savo išradingumą ir kūrybiškumą. Dažnai žaidimas išsirutulioja į kažką didesnio, kažką neapčiuopiamo, bet labai naudingo vaiko raidai. Žaidimo metu vaikai tobulina savo įgūdžius pažinimo, komunikavimo, sveikatos, socialinės, meninės kompetencijų srityse.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ivona Tyškevič