VASAROS STOVYKLA

2121 m. birželio 21-28 d.  gimnazijos mokiniai dalyvavo stovykloje, kurios tikslasorganizuoti vaikų socialinių bei pažintinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant savijautą jų socialinėje aplinkoje.

 Pagrindiniai stovyklos uždaviniai buvo plėtojant laisvalaikio užimtumo įvairovę tobulinti mokinių saviraišką, bendravimo įgūdžius, pažinti gimtąjį kraštą, jo istoriją ir tradicijas.

Mokiniams buvo organizuojamos išvykos į Turgelių piliakalnį, Vilkiškių dvarą, Medininkų pilį, gimnazijos stadione vyko sporto varžybos. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo bei dalyvavusiems už puikiai praleistą laiką kartu.

Socialinė pedagogė Oksana Avižen