Brandos atestatų įteikimo šventė

Yra gyvenimo momentų, kurie visam laikui lieka atmintyje ir, nors laikas bėga, jie nepraeina ir yra žmonių, kuriuos sutinkame – tampa nepamirštami visam  gyvenimui.

    Liepos 27 dieną Povilo Ksavero Bžostovskio  gimnazijoje vyko atestatų  įteikimo šventė  bei atsisveikinimo  žodžius dvyliktokai, jų tėvai, mokytojai  bei garbingi svečiai: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič, vyriausiasis specialistas Henryk Danulevič ir visa gimnazijos  bendruomenė skyrė  ilgametei gimnazijos direktorei Lucjai Jurgelevič.   

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Michalovskaja  šiltu žodžiu kreipėsi į abiturientus ir linkėjo sėkmingo tolimesnio kelio. „ Dėkoju Jums už bendrai praleistą laiką gimnazijoje, už idėjas,  mokymąsi  ir pasitikėjimą mūsų gimnazija, kuri turi  160 metų tradicijas” bei  apibendrino brandos egzaminų rezultatus.

Gimnazijos direktorė Lucja Jurgelevič įteikė 65 – ajai abiturientų laidai brandos atestatus, padėkojo už metus praleistus gimnazijoje, kreipėsi į atvykusius  svečius, mokytojus ir mokinius. Kiekviena diena mokykloje – savitas iššūkis, kuris turi savo žavesio, verčia judėti į priekį, nesustoti. Direktorė atsisveikino su kolektyvu ir padėkojo  už drauge nuveiktus darbus, tarpusavio pagarbą ir sukurtus draugiškus bei profesionalius santykius, kurių dėka buvo lengva dirbti, komunikuoti ir siekti geriausių tikslų bei rezultatų.

Daug šiltų žodžių dvyliktokams skyrė ir klasės auklėtoja Alena Yarmolkovichene „linkiu viso ko geriausio  žengiant nauju gyvenimo etapu. Būkite laimingi !”.

      Absolventai padėkos žodžius skyrė administracijai, mokytojams, mokyklos darbuotojams ir tėvams. Mūsų  laukia suaugusiųjų gyvenimas, užpildytas naujų žinių ir pažįstamų, bet dabar mes žinome, ko niekas negali pakeisti –  Jūsų geros širdies, didžiulės paramos ir aukšto profesionalumo. Šie dalykai  visam laikui išliks mūsų atmintyje.

Šventės metu atsisveikinome su Lucja Jurgelevič. Nuoširdžius įvertinimo žodžius ir padėką už ilgametį darbą gimnazijai tarė garbingi svečiai, direktoriaus pavaduotoja, mokytojai.  Išgirdome daug šiltų padėkos ir pagarbos žodžių, nes ponia Lucja buvo tikro lyderio ir draugo pavyzdys. Ji atidavė visą širdį mokyklai, kad ji taptų antraisiais moksleivių ir darbuotojų namais, į kuriuos žmonės ateidavo labai noriai ir su dideliu džiaugsmu,  buvo šilta ir saugu. Šiandien norėtume padėkoti poniai Lucjai už viską ir palinkėti sveikatos ir sėkmės daugeliui metų į priekį. Tėvai padėkojo  visiems mokytojams, kurie taip pat sunkiai dirbo, stengėsi dėl mokinių, juos įtraukė, sudomino per pamokas, kai situacija išties nelengva. Tiek mokiniam, tiek mokytojams sunku be to abipusio ryšio per ekranus, tačiau ačiū mokytojams už jų pastangas, stiprybę.

   Sveikiname abiturientus, įgijusius brados atestatus  ir linkime drąsos sprendžiant gyvenimo iššūkius ir viso ko geriausio, o direktorei dėkojame  už didelę šilumą, pasiaukojimą ir atsakomybę.