GEROJI GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ PATIRTIS „KOLEGA- KOLEGAI“

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų

ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“.

Daniel Reyes.

  Gimnazijos mokytojai turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas- kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius kartu pasidžiaugti ugdytinių pasiekimais. Kovo 24 d. mokytoja Ana Lozovska pakvietė kolegas į atvirą technologijos pamoką  „Kiaušinių marginimo tradicijos“ gimnazijos muziejuje. 5 klasės mokiniai susipažino su Velykų šventimo tradicijomis, papročiais, simboliais, Lietuvos ir Lenkijos margučių marginimo tradicijomis,  su margučių dažymo technikos įvairove. Mokiniai aptarė Velykų papročius savo šeimoje, sužinojo, kodėl šiuos papročius puoselėjame, perduodame iš kartos į kartą. Įdomiausia buvo patiems pasimokyti kiaušinių marginimo vašku technikos. Mokytoja supažindino su įvairiais senųjų raštų pavyzdžiais, patarė mokiniams, kaip reikia užtepti vašką, kokius ornamentus pasirinkti. Pamokoje vyravo džiaugsminga ir kūrybiška atmosfera. Mokiniai džiaugėsi savais ir draugų sukurtais spalvingais margučiais, įgijo naujų žinių, patirčių, mokėsi padėti vieni kitiems.  Tokios pamokos – itin svarbios, siekiant išlaikyti tradicijas, papročius, nes tradicijos – mūsų tautos pagrindas.  Metodinės veiklos privalumas- tai mokytojų bendradarbiavimas, gerosios pedagoginės patirties sklaida, siekiant sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų gerinimo.

Dėkojame mokytojai Anai Lozovskai, buvo labai įdomu ir smagu dalyvauti tokioje pamokoje.

Metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tatjana Michalovskaja