Narodowe Czytanie 2022

,,Ballady i romanse” A. Mickiewicza stały się tegoroczną lekturą Narodowego Czytania.

Uczniowie klas 7- 3G zaprezentowali interpretację ballad: ,,Pani Twardowska”, ..Romantyczność”, ,,Lilie”, ,, Rybka”, ,,Świtezianka”.

Akcja stała się świetnym sposobem na promowanie czytelnictwa, rozwijanie zamiłowania do literatury polskiej oraz krzewienia polskości wśród młodzieży.