,,Leć orle biały nad polskie łany                                                                                            które uprawia nasz lud kochany…“

Zbigniew Biernat

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

         Społeczność naszego gimnazjum wspólnie upamiętniła 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

           Tradycyjnie w ramach obchodów Niepodległości Polski odbył się szereg różnych przedsięwzięć. Uczniowie uczestniczyli w projekcie ,,O mowo polska, ty ziele rodzime… “, w konkursie ,,Mistrz ortografii“ oraz konkursie czytelniczym, także tworzyli prace twórcze.  ,,Życzenia dla Polski”  zaprezentowali  uczniowie klas 5-6 klas, własne wiersze i opowiadania ,,W patriotycznym nastroju” przedstawili uczniowie 7-8 klas. Plakaty bądź prezentackie multimedialne ,,Uroki mojej małej Ojczyzny” szykowali uczniowie IG- IIG klas, a rozprawki ,,Motywy patriotyczne w utworach literackich” pisali uczniowie  klas IIIG- IVG. Odbył się też Bieg Niepodległości oraz akcja ,,Szkoła do hymnu“

       Większość uczniów była zaangażowana się do udziału w przedstawieniu słowno- muzycznym p.t. „Leć, Orle Biały”.                                                                                                                                                          Uczniowie w darze dla Polski składali swe dobre uczynki i sukcesy… Okazywali wyrazy wdzięczności dla naszej Macierzy za wsparcie i życzyli, aby zawsze kwitła i była pięknym państwem!

,,Niepodległa, niepokorna; zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc“. LEĆ, ORLE BIAŁY!

                                                                                   Organizatorzy